top of page
pozadí02.jpg

komunitní škola

kokoblank.png

V Kokošce společně vytváříme podporující prostředí, ve kterém se vzděláváme ve vzájemné důvěře a učíme se odpovědnosti vůči sobě i ostatním.

NAŠE HODNOTY

SPOLUPRÁCE A PODPORA

Učíme se společně přemýšlet, tvořit a objevovat cesty k poznání. Máme radost ze společné práce, podporujeme a oceňujeme se navzájem.

 

ODPOVĚDNOST

Učíme se vyjadřovat názory a hledat své postoje v diskuzích s ostatními. Snažíme se chápat, že jen my sami zodpovídáme za své učení, za své myšlenky, chování a činy.

 

RESPEKT, PRAVIDLA, HRANICE

S vědomím vlastní svobody se učíme respektovat hranice druhých. Společně tvoříme pravidla, ve kterých se cítíme dobře, a dodržujeme je. 

 

BEZPEČNÉ VZTAHY

Učíme se být ohleduplní, vnímaví a citliví k druhým i k sobě samým. Učíme se nebýt lhostejní. Víme, že pouze v bezpečném prostředí můžeme tvořit a rozvíjet se.

 

VZÁJEMNOST, DŮVĚRA

Učíme se, že každý z nás je důležitý, každý je platnou součástí kruhu. Kokoška je tvořena lidmi s různými názory ale společným cílem. 

 

OTEVŘENÝ PROSTOR

Otevíráme se novým pocitům, myšlenkám a situacím. Díky otevřené komunikaci se učíme vyslechnout názory druhých a přemýšlet nad nimi.  

 

Kokošku tvoří učitelé, děti a jejich rodiče. 

bottom of page