top of page

Mgr. Daniela Podvalová, ředitelka

Jsem mamkou dvou dětí. Momentálně zastávám pozici ředitelky Kokošky. Vystudovala jsem právnickou fakultu a několik let se věnovala této profesi. Život mi však přinesl do cesty příležitost změny, kterou jsem s radostí a pokorou přijala. 

Když jsme v roce 2020 Kokošku společně s dalšími rodiči zakládali, neměla jsem tušení, jak velký a rozmanitý projekt nám roste pod rukama. Jsem vděčná, že mohu být součástí týmu, jehož zájmem je vytvořit přívětivé prostředí, kde děti, pedagogové, ale i rodiče mají možnost cítit se dobře. Dává mi smysl vytvářet podporu všem zúčastněným tak, aby vzdělávání v této době nebylo jen naplňováním "osnov", ale skutečným poznáváním všeho, co život přináší. 

Mou úlohu ředitelky vnímám nejen jako službu pro každodenní fungování celé Kokošky, ale i pro její rozvoj do dalších let. Baví mě povídání s rodiči, dětmi a našimi učiteli. Těší mě akce, kde se můžeme všichni neformálně setkávat a navazovat tak hlubší vztahy, na které by v běžném školním režimu zřejmě nebylo dost prostoru. 

Kokoška rozvíjí nejen děti, ale i nás dospěláky. Mně osobně přináší nejednu příležitost učit se, a to ve všech možných i zdánlivě nemožných směrech. 

Díky za to!

Daniela foto.jpg
210129_Studentsky Majales_Medailonky-07.jpg

Mgr. Anežka Míčková, třídní třeťáků a čtvrťáků 

Vystudovala jsem dějepis a český jazyk na Pedagogické fakultě UK.

 

V roce 2022 jsem absolvovala studium Učitele naživo, pracuji jako lektor vzdělávacích workshopů Post Bellum a podílím se na organizaci studentské kultury v rámci spolku Studentský Majáles.

V Kokošce jsem třídní učitelkou skupinky třeťáků a čtvrťáků a také učím český jazyk, osobnostní a sociální výchovu a vedu tzv. studovnu u pětošesťáků. 

 

Do Kokošky se těším na spolupráci s učiteli i rodiči, ale hlavně na žáky a naše společné objevování světa kolem nás. Chci být dětem průvodcem a ukázat jim, že i chyba může být náš kamarád.

 

A taky mám psa, co se jmenuje Kočka!

Magda Koko fotka.jpg

Mgr. Magda Černá, anglický jazyk

Absolvovala jsem Filozofickou Fakultu, obor Anglická Filologie, na univerzitě v polském Gdaňsku. Od té doby se výuka anglického jazyka stala mojí hlavní profesní naplní, které se věnuji již přes 20 let.

Baví mě práce s lidmi všech věkových kategorii a vnímaní jejich individuálních jazykových potřeb.Učení se jazyka je cesta, po které nějakou dobu své studenty doprovázím. V tomto vzdělávacím procesu sebe sama vnímám jako zasvěceného nadšence a motivátora. 

Práce s dětmi v Kokošce je dynamická a dává hodně prostoru pro kreativitu. Těší mě otevřenost,zvídavost a uvolněná atmosféra. Každý mladý angličtinář objevuje anglický jazyk tak trochu po svém, má svoje specifické potřeby a potenciál, který společně jako tým rozvíjíme.

Mgr. Dana Horáková, třídní prvňáčků

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk – hudební výchova pro 2. a 3. stupeň, později jsem si dostudovala učitelství pro 1. stupeň, protože právě práce s malými dětmi mi přináší největší radost.

Baví mě pozorovat pokroky dětí, vést je k rozvoji vnímání a myšlení, ať už pomocí metod RWCT či Hejného matematiky, pomocí muzikoterapie, řízené relaxace a vizualizace.

V naší Kokošce chceme děti podporovat v aktivním učení, povzbuzovat je v kladení otázek a hledání odpovědí v bezpečném prostředí, kde chyba není chybou. Jsme toho názoru, že aby učení bylo efektivní, nemusí děti za každou cenu bavit, ale vždy za ním musí vidět smysl. Pokud děti smysl najdou, je i každé vnější hodnocení zbytečné. Ale pokud se u učení děti i baví, je to vůbec nejlepší!

4ef0256a-46a0-43ce-9c30-e9f56185eb6d_edited.jpg

Krištof Janeček, třídní pětošesťáků

V současnosti studuji pedagogickou fakultu na Masarykově univerzitě, obor dějepis - ruština. I před dokončením studia jsem ale měl možnost vyzkoušet si učení v praxi, a to poměrně v různorodých prostředích - působil jsem v lesní školce, v přípravkové třídě montessori školy, ale i v klasické základní škole u třináctiletých puberťáků. 

 

Když si vzpomenu na dobu, kdy jsem byl sám žákem na základní škole, vybaví se mi hlavně bezduché memorování, strach z učitele, testů, každodenní nervozita, zda se nedopustím chyby a nestanu se terčem posměchu okolí. Rád bych, aby měly děti v kokošce jinou zkušenost. Aby neměly strach z chybování, ale aby braly chybu jako důležitou součást poznávání. Aby nezažily strach ze soutěžení, ale naopak věděly, že se můžou spolehnout na podporu a pomoc ostatních. A hlavně aby je učení bavilo a chodily do školy rády.

IMG_1040_edited.jpg

Správní rada ústavu: 

Bc. Barbara Matoušková

předsedkyně správní rady

Ing. Petra Marková

členka správní rady

Mgr. Adéla Konečná

členka správní rady

Sponzoři:

Finanční podpora:

manželé Sobotkovi, Procházkovi, Stuchlíkovi, Dvořákovi, Tomáš Pohl

Vybavení našich prostor:

Percept - fun, s.r.o. - vaky a sedací pastelky, CZ-PODLAHY design s.r.o. - koberce

Podpora různého charakteru:

Moc děkujeme všem našim rodičům, kteří Kokošku podporují materiálně, časově, svým nadšením a vůbec všelikou podporou, díky které má Kokoška možnost k dalšímu rozkvětu. 

bottom of page