top of page

Mgr. Daniela Podvalová
ředitelka

Jsem mamkou dvou dětí, díky kterým jsem se ocitla v pestrém světě vzdělávání. 

Když jsme v roce 2020 Kokošku společně s dalšími rodiči zakládali, neměla jsem tušení, jak velký a rozmanitý projekt nám roste pod rukama. Jsem vděčná, že mohu být součástí týmu, jehož zájmem je vytvořit přívětivé prostředí, kde děti, pedagogové, ale i rodiče mají možnost cítit se dobře. Dává mi smysl vytvářet podporu všem zúčastněným tak, aby vzdělávání v této době nebylo jen naplňováním "osnov", ale skutečným poznáváním všeho, co život přináší. 

Mou úlohu ředitelky vnímám nejen jako službu pro každodenní fungování celé Kokošky, ale i pro její rozvoj do dalších let. Baví mě povídání s dětmi, rodiči a našimi učiteli. Těší mě akce, kde se můžeme všichni neformálně setkávat a navazovat tak hlubší vztahy, na které by v běžném školním režimu zřejmě nebylo dost prostoru. 

Kokoška rozvíjí nejen děti, ale i nás dospěláky. Mně osobně přináší nejednu příležitost učit se, a to ve všech možných i zdánlivě nemožných směrech. 

Díky za to!

Mgr. Dana Horáková
třídní 2. třídy

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk – hudební výchova pro 2. a 3. stupeň, později jsem si dostudovala učitelství pro 1. stupeň, protože právě práce s malými dětmi mi přináší největší radost.

Baví mě pozorovat pokroky dětí, vést je k rozvoji vnímání a myšlení, ať už pomocí metod RWCT či Hejného matematiky, pomocí muzikoterapie, řízené relaxace a vizualizace.

V naší Kokošce chceme děti podporovat v aktivním učení, povzbuzovat je v kladení otázek a hledání odpovědí v bezpečném prostředí, kde chyba není chybou. Jsme toho názoru, že aby učení bylo efektivní, nemusí děti za každou cenu bavit, ale vždy za ním musí vidět smysl. Pokud děti smysl najdou, je i každé vnější hodnocení zbytečné. Ale pokud se u učení děti i baví, je to vůbec nejlepší!

Mgr. Anežka Míčková
třídní 4.+5. třídy

Vystudovala jsem dějepis a český jazyk na Pedagogické fakultě UK.

 

V roce 2022 jsem absolvovala studium Učitele naživo, pracuji jako lektor vzdělávacích workshopů Post Bellum a podílím se na organizaci studentské kultury v rámci spolku Studentský Majáles.

V Kokošce jsem třídní učitelkou skupinky čtvrťáků a páťáků a také vedu tzv. studovnu u šestosedmáků. 

 

Do Kokošky se těším na spolupráci s učiteli i rodiči, ale hlavně na žáky a naše společné objevování světa kolem nás. Chci být dětem průvodcem a ukázat jim, že i chyba může být náš kamarád.

 

A taky mám psa, co se jmenuje Kočka!

Mgr. Pavla Ubl
třídní 6.+7. třídy

Jsem máma  učitelka a majitelka lidumilné staffordšírské bullteriérky.

 

Vystudovala jsem na pedagogické fakultě v Praze učitelství českého jazyka a společenských věd. K tomuto oboru mě přivedla láska ke čtení, úžas nad variabilitou a pestrostí lidské řeči a zájem o to, co se děje ve světě kolem mě. Postupem času jsem se začala intenzivně zajímat také o fungování médií a sociálních sítí. Při výuce používám nejčastěji metody kritického myšlení (RWCT) a snažím se proniknout i do badatelské výuky. Ráda bych těmito prostředky pomohla dětem pochopit fungování českého jazyka i světa kolem nich a najít si cestu k četbě knih, které podle mě skrývají pestrou škálu možných zážitků.

 

Těším se na otevřenou komunikaci a respektující prostředí v Kokošce, které se budu snažit společně s rodiči a žáky spoluvytvářet.

3.jpg

Mgr. Magdalena Černá
anglický jazyk

Absolvovala jsem Filozofickou Fakultu, obor Anglická Filologie, na univerzitě v polském Gdaňsku. Od té doby se výuka anglického jazyka stala mojí hlavní profesní naplní, které se věnuji již přes 20 let.

Baví mě práce s lidmi všech věkových kategorii a vnímaní jejich individuálních jazykových potřeb.Učení se jazyka je cesta, po které nějakou dobu své studenty doprovázím. V tomto vzdělávacím procesu sebe sama vnímám jako zasvěceného nadšence a motivátora. 

Práce s dětmi v Kokošce je dynamická a dává hodně prostoru pro kreativitu. Těší mě otevřenost,zvídavost a uvolněná atmosféra. Každý mladý angličtinář objevuje anglický jazyk tak trochu po svém, má svoje specifické potřeby a potenciál, který společně jako tým rozvíjíme.

Mgr. Lenka Boučková
výuka "Přírody" v 6.+7. třídě

Vystudovala jsem biologii a chemii, učitelství pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze. Šest let jsem byla učitelkou a mentorkou na binacionálním gymnáziu v Německu. Po návratu jsem získala zkušenosti také s výukou dospělých a e-learningem.

Snažím se ke vzdělávání přistupovat otevřeně, v souvislostech, s radostí, s respektem, s úctou k přírodě, a hlavně beze strachu z chybování a neúspěchu. Myslím, že výuka v Kokošce je přesně taková. Chci podpořit děti v jejich jedinečnosti, v touze po zkoumání světa a dát jim prostor pro vlastní bádání a objevování.  Beze strachu, bez stresu a s nadšením.

Být jim průvodcem mě baví. 

Mgr. Radoslava Nemčeková 
matematika v 6.+7. třídě

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu UMB v Banské Bystrici v oboru matematika a slovenský jazyk a literatura pro 2. stupeň, později jsem si doplnila studiem matematiky na Pedagogické fakultě v Ružomberku oprávnění na vyučování matematiky i na 3. stupni.

Od skončení VŠ jsem učila na gymnáziu – 4letém i 8letém oba vystudované obory.

Baví mě práce s dětmi, učení a objevování nových způsobů, jak se učit a rozvíjet. Přestěhováním ze Slovenska do České republiky se mi otevřely možnosti na změnu. Po letech ve státní škole se mi naskytla příležitost pracovat ve škole s přívětivým prostředím pro žáky i učitele, kde se důraz klade na aktivní učení, na pochopení a na radost z učení.

 

Chci se stát dobrým průvodcem dětí při objevování světa matematiky svými zkušenostmi i za pomoci Hejného metody.

image.png

Správní rada ústavu: 

Bc. Barbara Matoušková

předsedkyně správní rady

Ing. Petra Marková

členka správní rady

Mgr. Adéla Konečná

členka správní rady

Sponzoři:

Finanční podpora:

manželé Sobotkovi, Procházkovi, Stuchlíkovi, Dvořákovi, Tomáš Pohl

Vybavení našich prostor:

Percept - fun, s.r.o. - vaky a sedací pastelky, CZ-PODLAHY design s.r.o. - koberce

Podpora různého charakteru:

Moc děkujeme všem našim rodičům, kteří Kokošku podporují materiálně, časově, svým nadšením a vůbec všelikou podporou, díky které má Kokoška možnost k dalšímu rozkvětu. 

bottom of page