top of page

O tom, jak jsme si natáhli prázdniny

Předprázdninový týden byl trochu zvláštní. Nejen, že to byly vlastně jen dva dny, ale i tím, že u nás jeden den učila Daniela a rovnou matematiku. Nejprve jsme si ráno v pondělí povídali o tom, co jsme zažili o víkendu, směli jsme ale použít jen podstatná jména. Uvědomili jsme si, že podstatná jména označují nejen věci a osoby, ale také děje a tak se nám vyprávělo vlastně docela dobře.

Procvičovali jsme si třídění živočichů, skládali si modely vývojových stádií brouků, motýla, žáby, mravence i žížaly. Trochu jsme pokročili v matematice, angličtině i češtině a už tu byly prázdniny.

V pondělí a úterý jsme se učili jen přes počítač a čekali na výsledky testů. Povídali a kreslili jsme obrázky o tom, jak jsme prožili prázdniny a pak jsme se pustili do nového tématu Pověsti. Přemýšleli jsme, jak se liší báje, pověst a pohádka, jak asi vznikaly a šířily se mezi lidmi. Co se děje s příběhem, když se šíří pouze ústně, si zkusili starší. Museli vymyslet příběh, ten vyprávět dalšímu, ten zas dalšímu a poslední verzi pak porovnat s původní. Četli jsme si a vyprávěli nejstarší pověsti o Krokovi, Libuši a jejích sestrách, o Přemyslovi i Bivojovi. V pátek jsme si pak udělali čtené zkoušky tří zdramatizovaných pověstí. Moc se nám to povedlo, byla to legrace. Všechny tři Libuše byly úžasné! S malými jsme si vytvořili myšlenkovou mapu těchto pověstí, kde jsme si poznamenali jména a vlastnosti či schopnosti postav, jejich vztahy a nejdůležitější události. Už se těšíme na výlet na Vyšehrad!

Do tabulky jsme také roztřídili spoustu živočichů a splnili jsme tak výstup dalšího tématu. V pondělí ještě za odměnu zajdeme za zvířaty k Šimonovi, který chová opravdové strašidelné hmyzáky a jiné bezobratláky.

V matematice jsme se v mladší třídě snažili zapsat postup při vytváření nové stavby z původní včetně mezikroku, byl to těžký úkol. Třeťáci pochopili princip písemného sčítání a řády čísel do 1 000 000, čísla si vymýšleli a zapisovali. Druháci skládali nejen parkety s několika podmínkami v zadání. V češtině jsme se naučili určit slova nadřazená, podřazená a souřadná, slova se stejným a opačným významem. Zahráli jsme si s nimi hry.

S velkými jsme dokončili kapitolu násobení a dělení, kde jsme počítali slovní úlohy, násobilkové čtverce a vyzkoušeli si roli učitelů. Anežka totiž úplně zapomněla, jak se dělí a tak jí to děti museli naučit. Dělení dvoumístným číslem pak už byla hračka. V češtině se starší prokousávali zapeklitostmi v psaní nn a n a učili se rozeznat předponu ob- od kořene slova. Diktáty si nejprve kontrolujeme ve dvojicích, kdy se snažíme zdůvodnit, jak se co píše, a pak si nejasnosti společně vysvětlujeme.

Už se těšíme na další krásný podzimní týden, čekají nás hned dva výlety! Je to bezva, když je škola otevřená!
17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Jak jsme se ještě naposledy učili

V pondělí jsme si po společném kruhu popovídali nad domácími úkoly a v pátek jsme se pak s našimi posledními úkoly předprázdninově rozloučili. Četli jsme letáčky o našich ztracených zvířátkách, hledat

Comentários


bottom of page