top of page

Jak jsme zkoumali středověké město (11. - 15.12.)

Přišlo pondělí a my zapálili druhou adventní svíčku. Ta je věnovaná ohlédnutí a pokání. Vysvětlili jsme si, co to vlastně je, a jestli je potřeba. A že je v pohodě dělat chyby. Trochu jsme se také ohlédli za poslední expedicí, kdy některé skupinky nesplnily zadání a podváděly. Uf. Během třídnické hodiny jsme se zaměřili na to,  abychom se navzájem ještě lépe poznali a učili se spolupracovat. Nejprve jsme kreslili sami sebe, respektive nějakou naši dovednost nebo koníček, o kterém ostatní nevědí. V další části papíru jsme se snažili zabrat co největší kus papíru, ve třetí jsme se postupně střídali v kresbě jednoho obrázku a na závěr jsme kreslili všichni najednou jeden obrázek. To vše úplně bez mluvení, jen jsme vždy chvíli sdíleli po jednotlivých částech. Jak nám bylo a co nás překvapilo. Před obědem jsme se v rámci projektu vrátili k naší volbě nejvýznamnějšího krále. Nejprve jsme si zopakovali, co víme o Přemyslovcích, přidali k tomu pár informací o Janu Lucemburském a Karlovi IV. Každý si pro sebe zvolil vítěze, ale kdyby to bylo na celé třídě, vyhrál by posledně jmenovaný.

Po obědě jsme se zaměřili na středověké město. Na plátno jsme si pustili počítačovou hru Kingdome Come, u které si tvůrci dali záležet, aby byla co nejvěrnější tomu, co o středověku víme. A tak jsme s Jindrou procházeli středověkými Ratajemi a do pracovních listů zaznamenávali, koho jsme potkali, jak byl oblečený a kde asi bydlel. Také jsme se je pokusili zařadit do společenských vrstev, o kterých jsme si povídali před obědem. Potkali jsme žebráky, řemeslníky a obchodníky, kněze i hradního pána. Také jsme zapisovali, jaké stavby jsme viděli, například hrad, hradby s bránou, kostel, kamenné i dřevěné domy, studnu a mnoho dalšího. Zakreslovali jsme znamení jednotlivých řemeslníků a přemýšleli nad tím, co město dělá městem a jak bylo chráněno. Na závěr jsme sdíleli, jestli bychom ve středověku chtěli žít a svůj názor odůvodňovali. Ještě před koncem hodiny jsme se mrkli na video, které porovnávalo středověké Rataje ze hry s těmi současnými. Byla to fakt zábava! 

Při úterním kruhu zaznívaly Kokoškou koledy. Pomalu se tak ladíme na Vánoce a cvičíme na předvánoční kavárničku. V matematice jsme během rozcvičky otevřeli téma grafů, jejich čtení a zapisování.  S různými daty pak dále pracovali páťáci, zatímco čtvrťáci se pustili do nového tématu písemného dělení. Docela nám to dalo zabrat, ale my se nevzdáme a dělení pokoříme! Po obědě jsme si pro tentokrát dali slíbenou informatiku z minulého týdne. S Emilem se stále pohybujeme v zeleném světě, kdy musíme Emila naprogramovat, aby sesbíral určité věci podle daných podmínek. Například musí sesbírat určitá čísla a početní znaménka tak, aby výsledkem bylo číslo 22. Nebo se snažíme z daných písmen na ploše vytvořit co nejvíce různých slov. 

Na expedici jsme tentokrát vyrazili sami bez Pand a Slonů. S Pavlou a s panem průvodcem jsme se vydali do centra Prahy a zkoumali různá domovní znamení. Zjišťovali jsme, k čemu sloužila a co které znamená. Taky jsem pozorovali architekturu kolem sebe a opakovali si prvky gotické architektury. Bylo docela teplo a procházka to byla zajímavá. Na oběd jsme se vrátili do Kokošky a po obědě se pustili do vlastní tvorby. Laura s Terkou nakreslily vlastní středověké město. Stell z lega stavěla svůj středověký dům a Marek hned celý hrad. Eve vytvořila domovní znamení domu “U skákajícího černého pudla”. 

Hned ve čtvrtek ráno jsme svou práci při kruhu představili Pandám. Taky jsme jim museli vysvětlit, co to domovní znamení jsou a k čemu slouží. Hezky jsme si to tak zopakovali. A Pandy nám vyprávěly o tom, jak byly v lese a krmily ptáčky. Pak následovala čeština, která je ve čtvrtek vždycky dost dlouhá. Ale zase toho hodně stihneme. Páťáci si procvičovali shodu přísudku s podmětem, zatímco čtvrťáci se věnovali vyjmenovaným slovům po M, pádům a různým přirovnáním. Při matice jsme nejdřív zjišťovali, kolik kdo sní kousků pizzy a pak počítali, kolik jich sníme průměrně. Taky jsme počítali náš třídní průměrný věk. S úlohami na aritmetický průměr si pak museli poradit páťáci, zatímco Agnes se se čtvrťáky snažila přijít písemnému dělení na kloub. A po obědě další informatika s Emilem. Tentokrát jsme na počítačích strávili jen chvilku a pustili se do úloh v pracovních sešitech. 

Pátek vždycky rychle uteče. Sice máme dopoledne hned tři předměty, ale jeden rychle vystřídá druhý, a než se nadějeme, kostelní zvony nám zazvoní k obědu. Po obědě si často společně čteme s Pandami a pak se pouštíme do vlastní čtení. Tentokrát naše čtení bylo trochu nepozorné, je vidět, že už se všichni moc těšíme na Vánoce.
20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Jak jsme se ještě naposledy učili

V pondělí jsme si po společném kruhu popovídali nad domácími úkoly a v pátek jsme se pak s našimi posledními úkoly předprázdninově rozloučili. Četli jsme letáčky o našich ztracených zvířátkách, hledat

ความคิดเห็น


bottom of page