top of page

Jak jsme zahájili advent (27.11. - 1.12.)

Sotva jsme po prázdninách začali chodit do školy a už je tu prosinec, to nám to ale rychle utíká. I proto jsme v pondělí ráno ohlíželi za tím, co už máme za sebou a jak jsme se od června posunuli. Agnes nám přinesla naše loňská vysvědčení a dostali jsme k němu hned tři úkoly. Nejprve jsme měli jednou barvou označit s čím souhlasíme, druhou s čím nesouhlasíme a třetí ty části, které bychom si potřebovali vyjasnit. Také jsme si museli ke každému předmětu nakreslit schodiště o pěti schodech, kam jsme jednou barvou označovali, jak jsme na tom byli minulý rok a druhou, jak jsme na tom teď. Posledním úkolem bylo odpovědět na dvě otázky: Co se nám loni nedařilo a dnes se daří? Na co se letos chci zaměřit? Agnes nás pak postupně obcházela a procházela s námi naši práci. V rámci Projektu jsme se vrátili k historickému tématu a začali prozkoumávat období středověku a další architektonický sloh. Nejprve jsme si zopakovali, na co jsme si vzpomněli o románské architektuře, a pak jsme pomocí vennových diagramů porovnávali baziliky v Tismicích (románská) a Chrudimi (gotická). Dokázali jsme tak pojmenovat hned několik prvků, které najdeme na gotických stavbách. Také jsme ale narazili na to, že se budovy často přestavovali a novější slohy přejímaly některé prvky z těch starších. Své nové znalosti o gotice jsme si ověřili na sérii obrázků, u kterých jsme měli říct, zda jsou gotické nebo ne. A dokonce se nám to i dost dařilo! Pomocí videa jsme si ještě vysvětlili, jak a díky čemu se tehdejším stavitelům dařilo stavět ohromné chramy a další velké stavby.

Úterý jsme zahájili hrou. Protože Dana ani Agnes nemohly zpívat, připravily pro nás na ranní kruh hned několik zajímavých otázek a my si museli vybrat jednu z odpovědí. Pak jsme o našich volbách diskutovali. Museli jsme si například zvolit, jestli bychom raději dostali zákaz používání mobilu na celý rok, nebo zákaz všech sladkostí i dezertů. Nebo jestli bychom raději žili v Narnii, nebo chodili do školy v Bradavicích. Ale taky otázky typu: “Snědli byste raději shnilý salát, nebo vypili sklenici zkyslého mléka?” Uf, někdy bylo opravdu obtížné si vybrat. Matematika byla moc príma, protože jsme si během rozcvičky mohli rozdělit čokoládu. Nejprve jsme počítali, na kolik kostiček ji musíme rozdělit a jaká je to část z celku. Pak jsme zkoušeli jiné hromádky a postupně pojmenovávali různé zlomky. Navázali jsme soutěží, komu vydrží čokoláda v puse nejdéle. Takto sladce jsme začali naše učivo o zlomcích.

Ve středu jsme vyrazili do galerie DOX, kde jsme v rámci programu prozkoumávali vzducholoď Gulliver. Taky jsme si vyprávěli příběh o cestovateli, po kterém je pojmenovaná. Ten procestoval různé země, potkával obry i liliputy a zažíval velká dobrodružství. I my jsme si mohli vymyslet naše vysněné země i prostředky, kterými bychom chtěli cestovat. Ve skupinkách jsme to pak měli zakreslit na velké plakáty. Každá skupinka to vzala po svém, některé kreslili vše dohromady, další se domluvila na portálech a v nich už jsme viděli průhledy do různých zemí, nebo nakreslili různé prostředky, které všechny mířili na společnou planetu.

Ve čtvrtek při kruhu jsme si plakáty navzájem představovali, všechny byly moc povedené a zábavné. Úsměv nás malounko přešel při diktátu, ale většina z nás to zvládla bez velkých obtíží. Páťáci se pak pustili do shrnování článku o otravě houbami a diskutovali, která tvrzení jsou pravdivá a která ne. Také si udělali shrnutí učiva o podmětu a přísudku a na cvičeních v učebnici procvičovali pravopis. Čtvrťáci se mezitím s Agnes věnovali pohádce o Červené Karkulce. Za úkol měli doplnit chybějící slova z nabídky ve správném tvaru a pomocí otázek zkoumali různé pády, podle kterých skloňujeme. V matematice jsme se krom jiného naučili dělit chleba, jako to dělali staří egypťané. V informatice zas, co jsou to pixely, jak fungují a jak obrazovky vytvářejí barvy.

A pátek utekl jako voda, místo češtiny jsme společné plánovali prosinec a pomyslně otevřeli první okénko v adventním kalendáři. Agnes pro nás letos přichystala krátká povídání o tom, jak se slaví Vánoce v různých částech světa. Jako první jsme si povídali o Švédsku, kde leží a čím je známé. Věděli jste, že tam dříve dětem nosil dárky kozel? Při matematice páťáci dále prozkoumávali sčítání zlomků, zatímco čtvrťáci se vrhli na násobení pod sebou. A šlo nám to parádně!


15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page