top of page

Jak jsme se našli na Petříně

Aktualizováno: 27. 4. 2023

Od prvňáčků


V pondělí jsme si nejprve popovídali o tom, co jsme o víkendu zažili a pak jsme se hned vrhli do práce. Zjistili jsme totiž, že na oknech ve třídě máme stále rampouchy a sněhové vločky, a hned nám bylo jasné, proč je venku stále tak velká zima! A tak jsme všechny vločky i rampouchy zničili a pustili se do vyrábění vystřihovaných tulipánů. Přeložili jsme si pruh barevného papíru, poskládali jsme ho do harmoniky a vystříhli tulipán tak, aby se nám řada tulipánů nerozpadla, bylo pro některé těžké vymyslet, jak to udělat.

V projektu s Krištofem jsme si povídali o podnebných pásech. Do mapy světa jsme si je barevně zakreslili, dívali jsme se také na mapu se zvířaty, kde které žije a poskládali jsme si velký papírový glóbus, abychom si to všechno dokázali lépe představit.

Ve středu nás čekala celokokoščí expedice na Petřín. Pod Petřínem jsme dostali úkoly, které jsme cestou nahoru měli splnit, a ve smíšených skupinkách jsme vyrazili pokořit vrchol. Cestu jsme si zakreslovali do map, hledali jsme sochy slavných hudebníků a spisovatelů, všímali si rostlin a ptáčků a skládali jsme básničku o Petříně. Pak jsme si mohli vybrat, jestli chceme do zrcadlového bludiště nebo na rozhlednu, někteří jsme zvládli oboje. Pro některé byla velká výzva na rozhlednu vylézt. A pak už nás čekalo výtvarné tvoření vodovkami nebo suchým pastelem. Malovali jsme to, co jsme opravdu viděli. Moc se nám to povedlo, a tak jsme si hned udělali vernisáž. Pověsili jsme si svá díla kolíčky na provázek a obdivovali je. A za odměnu jsme se dolů svezli lanovkou.

Také jsme se naučili psát psací písmenko t a psali psacím písmem nejen slova, ale i celé věty. S Pepou jsme se učili slova s ď,ť,ň. Četli jsme si o koťatech Ťapce, Ťuňtě a Ďáblíkovi, každé z nich vypadalo jinak i mělo jinou povahu, a povídali jsme si o mláďatech domácích zvířat.

V matematice jsme se seznámili se Šotkem, který nám vymazával číslice z čísel v příkladech, to byly hlavolamy, někdy i s několika řešeními. Třídili jsme také do tabulky předměty podle barvy a hráli jsme si s provázky - vytvářeli jsme čtverce, obdélníky, trojúhelníky. Také jsme si hráli s vláčky, naším úkolem bylo z nabídnutých vagónků udělat tři stejně dlouhé vláčky.

Opakovali jsme si také ručičkové hodiny a denní režim.


Mezi třeťáky a čtvrťáky, tentokrát od Agnes


Uf, tak je to tentokrát na mně. Na dění ve třídě očima Mikyho a Viktora se můžeme těšit příští týden. Tento jsme nezahájili spolu, protože já jsem se byla podívat na návštěvě ve škole ZŠ Otevřeno načerpat trochu inspirace. Pro naší třídu Vodních dráčků si Radka připravila hledání pokladu. Prý to bylo moc príma a poklad se nakonec našel! S Krištofem se pak přesunuli k dalšímu tématu projektu, tentokrát začali zkoumat celý svět, a jak jednotlivé podnebné pásy ovlivňují nejen nás, ale i počasí a přírodu.

V úterý jsme se po kruhu spolu pustili do matematiky. V rámci rozcvičky jsme přemýšleli, jaká dvojciferná čísla dokážeme vytvořit pomocí čtyř kamenů. A protože nám to bylo málo, hledali jsme pak ještě čísla trojciferná. Nedává vám to moc smysl? Nechte si to od Kokošáků vysvětlit, zvládají to totiž úplně s přehledem! Čtvrťáci se pak vrhli na rýsování trojúhelníku, větším oříškem pak bylo vytvořit trojúhelníkovou síť. Třeťáci mezitím tvořili stavby a porovnávali, jak se liší jejich plány, když je zakreslujeme ze shora, z boku a zepředu. V češtině čtvrťáci vyhledávali v textu podstatná jména a procvičovali určování rodů a pádů. Příští týden nás totiž čeká jedno velké nové téma. Třeťáci zase vyhledávali slovesa, u kterých měli určovat osobu a číslo, ale ukázalo se, že to zatím ještě moc nejde.

Ve středu se všichni Kokošáci vydali s Danou, Nikolou a Lenkou na Petřín. Nebylo to ale tak jednoduché, museli totiž vrchol najít ve skupinkách sami. Poté, co se všichni radostně našli, mohly si děti vybrat, zda se vydají na rozhlednu nebo do bludiště. Někteří dokonce zvládli obojí. Všichni se také pustili do kresby nebo malby okolí a dokázali vytvořit úžasná díla, která nám teď visí ve třídě. A navíc vyšlo krásné počasí.

Ve čtvrtek jsme si trošku přehodili rozvrh. Naši opakovací hodinku jsme si nechali až po obědě, a tak nám ráno po společném kruhu nezbylo nic jiného, než se pustit do češtiny. Čtvrťáci v osmisměrce hledali podstatná jména související s divadlem. U těch měli určit rod a rozdělit je pak do tří sloupečků podle koncovek. Musím říct, že těch slov dokázali najít mnohem víc než já. Třeťáci si ve dvojicích skládali slovesné šestiúhelníky podle toho, jakou osobu a číslo tvary měly. A aby to nebylo tak jednoduché, procvičovali jsme si u toho i vyjmenovaná slova, protože jsme pro skládání využili slovesa z jejich řad. V matematice jsme se nejprve zabývali hledáním různých pravidelných tvarů v trojúhelníkové síti. Dokonce někteří dokázali najít a narýsovat krychli! Čtvrťáci pak hledali způsoby, jakými lze narýsovat rovnoběžky bez pomocí čtvercové sítě a třeťáci si trošku připomínali zaokrouhlování, sčítání pod sebou i indické násobení. A to všechno zvládli na jedné úloze o vláčcích.

V pátek to bylo moc príma. Po angličtině jsme se spolu dohodli, že je moc krásně na to, abychom se učili uvnitř, a tak jsme popadli desky, sešity, penály a vypravili se na dvůr. Každý měl za úkol nakreslit takový trojúhelník, který by neměl nikdo další. Společně jsme je pak procházeli, diskutovali, co dělá trojúhelník trojúhelníkem a ukazovali si různé pojmy, které se jich týkají. Přestože je to teď spíš čtvrťácké téma, i třeťáci se krásně zapojovali. Po velké přestávce jsme se vrátili zpět do třídy, protože na nás čekalo Putování za písmem. Tentokrát jsme si četli o tom, jak vznikla řecká abeceda a že se dodnes používá k označování úhlů. Po obědě se vodní dráčci pustili do čtení s prvňáky a poté do samostatného čtení.
39 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page